Siamese Gioia

Siamese Gioia

คอนโด ไซมิส จอยญ่า สุขมวิท 31 (Siamese Gioia Sukhumvit 31) เป็นอีกหนึ่งห้องที่ Infinity Design ผ้าม่าน มู่ลี่วอลเปเปอร์ ไปให้บริการ ตกแต่งด้วย ม่านจีบคะ