Year 2023 – 2025

ก้าวสู่ปีที่ 12 กับแนวคิด “บ้านจะสวยได้อย่างไร…ถ้าบ้านหลังใหญ่ถูกทำลาย” ที่กลุ่มมดงานตัวเล็กๆ ได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุทยานแห่งชาติศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าป่าชายเลน ไปจนถึงปลูกฝังจิตสำนึก การทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ ตามโรงเรียน ซึ่งในแต่ละกิจกรรมที่เราได้ทำกว่า 83 ครั้ง พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ ใช้ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

กลุ่มมดงานตัวเล็กๆ ได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ

ให้คงอยู่ในบ้านหลังใหญ่อีกนานเท่านาน

สำหรับในปี 2023 นั้น พวกเรากลุ่มมดงานตัวน้อย Infinity Design ได้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ขณะนี้ได้แผ่กระจายเป็นวงกว้าง ไม่ใช่แค่ในเมืองเพียงเท่านั้น แต่ตอนนี้ทุกภูมิภาคในประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือ กำลังประสบปัญหาที่นับวันยิ่งแย่ลงไปทุกที และเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั่นก็คือ..มลภาวะทางอากาศขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ ฝุ่น PM 2.5

 

ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่มาของโครงการในปี 2023 ที่มีชื่อว่า The Green Breath “For Green For city” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ รณรงค์การปลดปล่อยก๊าซ และฝุ่นควันพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชั้นบรรยากาศให้น้อยลง

The Green Breath