Year 2014

หน้าหลัก : Infinity design for GREEN 20142013
หน้าย่อย : Born to be GREEN | The GREEN Adventure | The GREEN Festival

 

 

พื้นที่สีเขียวโดยทั่วไป หมายถึงพื้นที่ที่มีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก และสีเขียวของต้นไม้เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสบาย โดยมีผลการศึกษาวิจัยยืนยันว่า การอาศัยอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่สีเขียว หรือบริเวณที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ เช่น สวนสาธารณะ หรือ สนามเด็กเล่น สามารถลดอัตราการป่วยจากปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างชัดเจน

 

การมีพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง ในบ้านและที่ทำงานของเพื่อนๆ ทำให้บรรยากาศโดยทั่วไปดูร่มรื่น สวยงาม ลดความตึงเครียดทางจิตใจ  โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวในบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่งที่ทำงาน ต่างก็อำนวยประโยชน์นานับประการ… ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ พวกเรา Infinity Design อยากทำให้บ้านหรือที่ทำงานของเพื่อนๆนั้ น ร่มรื่น สวยงามและเติมรอยยิ้มให้กับคนรอบข้าง ภายใต้แนวคิด…..

 

 

วันนี้เรามีผู้ช่วยตัวน้อยที่จะคอยช่วยเพื่อนๆ เติมเต็ม…พื้นที่สีเขียว

นั้นก็คือ น้อง Green Junior!