ประวัติความเป็นมาของสไตล์การตกแต่งบ้าน

ประวัติความเป็นมาของสไตล์การตกแต่งบ้าน

มนุษย์รู้จักศิลปะการตกแต่งมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่สมัยยุคหินเก่าที่มนุษย์ได้นำเอาวัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได้รอบตัว หรือจากการล่า อย่างเช่นใบไม้ขนาดต่างๆ เปลือกไม้ หนังสัตว์ มาห่อหุ้มร่างกายเพื่อความอบอุ่น ป้องกันความร้อนจากแสงแดด

ปกป้องตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเพื่อความสวยงาม ส่วนการตกแต่งที่อยู่อาศัย เราจะพบหลักฐานได้ในถ้ำ ซึ่งมนุษย์ในยุคแรกเริ่มนั้นได้รังสรรค์ผลงานศิลปะไว้ได้อย่างวิจิตรพิศดารบนผนังถ้ำ เช่น ถ้ำอัลตรามิรา ที่อยู่ทางใต้ของประเทศสเปน

งานศิลปะของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และ บรรยากาศภายใน ถ้ำอัลตรามิรา

งานศิลปะของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และ บรรยากาศภายใน ถ้ำอัลตรามิรา

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคหินใหม่ มนุษย์เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้น บวกกับการทำมาหากินไม่เพียงพอ จึงต้องออกมาอยู่อาศัยภายนอกถ้ำ จุดนี้เองทำให้มนุษย์เริ่มสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ และมีการเลือกหาทำเลต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำมาหากิน จนกระทั่งเกิดการวิวัฒนาการทางด้านสถาปัตยกรรมเรื่อยมา ในสมัยนี้มนุษย์เริ่มรู้จักความสวยงาม เห็นได้จาก การแต่งกาย การประดับประดาที่อยู่อาศัย เครื่องมือประกอบอาชีพ อาวุธ เป็นต้น และในสมัยนี้มนุษย์ยังรู้จักสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับการดำรงชีวิต

หมู่บ้านในสมัยยุคหินใหม่ ในสก็อตแลนด์ที่สมบูรณ์ที่สุดในทวีปยุโรป

หมู่บ้านในสมัยยุคหินใหม่ ในสก็อตแลนด์ที่สมบูรณ์ที่สุดในทวีปยุโรป

ในยุคประวัติศาสตร์ ศิลปะการตกแต่งมีความสำคัญมากขึ้น สำหรับในสมัยแรกเริ่มเหตุผลหลักของการตกแต่งคือ ศาสนา และสถาบันกษัตริย์ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในยุคแรกเริ่มนี้ จะประกอบด้วยงานจิตกรรม ประติมากรรม กระเบื้องสี กระจกสี โดยจะถ่ายทอดเรื่องราวของเทพเจ้าองค์ต่างๆ พิธีกรรมทางศาสนา รูปเคารพ เป็นต้น

ปีรามิดสร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญกษัตริย์ และ วิหารในประเทศกรีซสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า

ปีรามิดสร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญกษัตริย์ และ วิหารในประเทศกรีซสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า

มาถึงยุคปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ ศิลปะการตกแต่งมีการเปลี่ยนไปมากจากยุคก่อนๆ เพราะมนุษย์ให้ความสำคัญกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น รูปทรงของสถาปัตยกรรมสมัยปัจจุบันนี้จะเน้นความเรียบง่าย สะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อาคารที่ใหญ่โตทั่วไปไม่ได้สร้างขึ้นเฉพาะเชิดชูศาสนา และสถาบันกษัตริย์เท่านั้น ยังสร้างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารนะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า รวมจนถึงที่อยู่อาศัยของมนุษย์

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่นำวัสดุธรรมชาติมาตกแต่ง และ สถาปัตยกรรมมีความเรียบง่าย สวยงาม สะดวกสบาย

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่นำวัสดุธรรมชาติมาตกแต่ง และ สถาปัตยกรรมมีความเรียบง่าย สวยงาม สะดวกสบาย

โดยที่อยู่อาศัยนั้นจะมีวิธีการตกแต่งตามลักษณะการใช้สอย การใช้ชีวิต หรือที่เราเรียกว่า Life Style (ไลฟ์ สไตล์) ที่มีความแตกต่างกันออกไปทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ประเทศ หรือทวีปนั้นๆ

ด้วยเหตุนี้การตกแต่งจึงแบ่งออกเป็นหลายแบบ หลายสไตล์ โดยเพื่อนๆ สามารถติดตามแนวทางการออกแบบที่ชอบได้ตามรายการด้านล่างนี้เลย! 🙂 

Classic Style
Modern Style
Loft Style
Oriental Style
Vintage Style
Post Modern Style
Contemporary Style
Electric Style
Retro Style
Minimal Style
Mix and Match Style
Cottage Style