Infinity design for BLUE

Infinity design for BLUE

จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา ทั้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวอย่างต้นไม้ สิ่งมีชีวิต หรือรวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเล ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้ ….

ซึ่งเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่นาน ถือเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก กับเหตุการณ์ น้ำมันรั่วลงทะเลในพื้นที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง จนทำให้เกิดความเสียหายหลากหลายด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม จนทำให้ทัศนียภาพและสิ่งมีชีวิตในบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบไปด้วย ….

“มาช่วยกัน ตามหา ธรรมชาติที่หายไป”