Activities for BLUE 2023 – 2025

Activities for BLUE 2023 – 2025

กิจกรรม For Blue EP. 9 ก็จะพามาทำกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝั่ง ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี มาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้าง

กลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปนาน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง Infinity Design for BLUE ที่พวกเราได้ช่วยกันอนุรักษณ์ทรัพยากรบริเวณชายฝั่งทะเล