Green Wildlife

สำหรับการเดินทางครั้งใหม่ในปี 2018 ของพวกเรา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ ทรัพยากรณ์สัตว์ป่าภายในประเทศ ที่กำลังถูกคุกคาม ทั้งการซื้อขายสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง, บุกรุกพื้นที่ป่ารบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึง การล่าสัตว์ป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติ เพราะความเชื่อผิดๆ และความอยากได้เนื้อหนังมาประดับบารมี

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้พวกเรากลุ่มมดตัวน้อย อินฟินิตี้ ดีไซน์ อยากจะชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่า เพื่อหยุดการล่า รวมถึงการบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัย ทั้งทางตรง และทางอ้อม สำหรับกิจกรรมที่เราจะลงมือปฎิบัติในการอนุรักษ์สัตว์ ป่าในปีนี้นั้น ไม่ว่าจะทำได้มากหรือน้อยเพียงใด พวกเรา กลุ่มมดตัวน้อย อินฟินิตี้ ดีไซน์ จะร่วมขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการยับยั้งไม่ให้สัตว์ป่าในประเทศของเราสูญพันธุ์ หรือถูกคุกคาม…

 

และที่ขาดไม่ได้… การเปิดตัวผู้ช่วยของ น้องกรีน จูเนียร์ ต้นใหม่ ที่จะมาช่วยพวกเราอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และสัตว์ป่านั่นก็คือ…