BORN TO BE GREEN

BORN TO BE GREEN
หน้าหลัก : Infinity design for GREEN 20142013
หน้าย่อย : Born to be GREEN | The GREEN Adventure | The GREEN Festival

มาทำความรู้จักกับน้อง ‘Green Junior‘ กันเถอะ!

 

น้องกรีน เป็นเด็กชายอายุ 3 เดือน อยู่ในวัยกำลังซน มีสายพันธุ์มาจากต้นตีนเป็ด (พญาสัตบรรณ) ที่มีถิ่นกำเนิดทางเอเชียใต้ น้องมีความน่ารัก ร่าเริง ซุกซน และต้องการความเอาใจใส่เป็นอย่างมากเมื่อโตขึ้น จะสูง 12-20 เมตร หากปลูกในพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ หรือในบริเวณโล่งแจ้ง  น้องกรีนมีความหวังที่จะให้สังคม หรือชุมชนที่เพื่อนๆอาศัยอยู่เต็มไปด้วยสีเขียว ที่มีทั้งอากาศบริสุทธิ์และความสดชื่นสบายตา และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในครอบครัว  คุณประโยชน์ของน้องที่มอบให้กับสิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีแต่มลภาวะทั้งอากาศและสายตานั้นมีมากมายขนาดนี้ เรามาช่วยทำความฝันของน้องกรีนให้เป็นจริงกันเถอะ!

 

เราจะช่วยน้อง Green Junior ได้อย่างไร ?

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณบ้าน หรือที่ทำงานนั้นไม่ใช่เรืองยาก! แค่เราปลูกหรือหาไม้ประดับต้นเล็กๆ สวยๆ ที่เราชอบ มาประดับตกแต่งตามห้องต่างๆ โต๊ะทำงาน หรือแม้กระทั่งริมระเบียงในคอนโด! … เท่านี้ก็สามารถช่วยน้องได้แล้ว! นอกจากจะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นแล้ว อากาศในห้องยังดีอีกด้วยนะ! 🙂