Activities for BLUE 2015

Activities for BLUE 2015

เข้าสู่กลางปี 2558 ก็เป็นเช่นเคยที่พวกเราจะร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์พื้นน้ำ ชายหาด ให้อุดมสมบูรณ์สะอาดปราศจากขยะเน่าเหม็น ซึ่งเราเดินทัพกันไปที่ หาดชะอำ จ.ประจวบฯ