Curtain Service Standard

Curtain Service Standard

ปัจจุบันบริษัท Infinity Design ให้บริการตกแต่งบ้านของเพื่อนๆ ด้วย ผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านม้วน ม่านปรับแสง ฉากกั้นห้อง ซึ่งในแต่ละชนิดม่านนั้น มีความแตกต่างกันทั้งความสวยงาม และการใช้งาน ความเหมาะสมของพื้นที่ ดังนั้น เราจึงใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน รวมถึงรายละเอียดในการติดตั้ง เพราะ…

“ บ้านของทุกท่านนั้น
จะต้องออกมาสวยที่สุด ”
Curtain Service Standard

มาตรฐานการติดตั้ง ผ้าม่าน ของเรา​

  • Good Technician ช่างติดตั้งของเรา

มีความรับผิดชอบ เชี่ยวชาญ ปลอดภัย ไม่ทิ้งงานเพราะเป็นพนักงานของบริษัท

  • Good Equipment อุปกรณ์ติดตั้ง

เราดูแลอุปกรณ์ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ พร้อมใช้งาน และมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของหน้างาน

  • Good Experience ประสบการณ์

เราคัดเลือกทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความละเอียดรอบคอบไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ

  • Good Cleaning การทำความสะอาด

ในขณะติดตั้ง และหลังจากติดตั้งเสร็จ ทางทีมงานจะทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งผ้าม่านให้ห้องเพื่อนๆ พร้อมอยู่ได้ทันที

  • Good Check การส่งมอบงาน

เพื่อความพึงพอใจของเพื่อนๆ หลังจากติดตั้งเสร็จถ้ามีการแก้ไข ลูกค้าสามารถให้ทีมงานแก้ไขได้ทันที หรือระหว่างติดตั้งถ้ามีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามทีมงานได้เช่นกัน

Curtain Service