Green and Yellow

Green and Yellow
หน้าหลัก : Infinity Design for GREEN 2017 | 2016 | 2015 | 20142013
หน้าย่อย : Green Hearts | Green Follow | Green of Father | Green and Yellow | Phutaraksa | Green Respect | Green Learn

 

พุทธรักษา ต้นไม้ของพ่อ

 

พุทธรักษา ดอกไม้สัญลักษณ์แห่งวันพ่อ คงเพราะด้วยชื่ออันเป็นมงคลของคำว่า “พุทธรักษา” ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครอง ให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น และสีเหลืองอันเป็น สีประจำวันพระราชสมภพ ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของปวงชนชาวไทย การมอบต้นพุทธ-รักษาให้กับพ่อแม่ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ จึงเสมือนกับ การบอกถึง ความรัก ความเคารพบูชาพ่อผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัว นอกเหนือจากนี้ยังสามารถมอบให้เป็นของขวัญสำหรับญาติผู้ใหญ่ที่นับถือได้ คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ประจำบ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้มีเหตุร้าย หรืออันตรายเกิดแก่บ้านและผู้อาศัย เพราะพุทธรักษาเป็นพรรณไม้ที่เชื่อกันว่า มีพระเจ้าคุ้มครองรักษาให้มีความสงบสุข คือเป็นไม้มงคลนามนั่นเอง

 

ดังนั้น… เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบ้าน พวกเราจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันปลูกต้นพุทธรักษา ให้เสมือนกับที่พ่อได้ ปลูกฝังความดี ปลูกป่าในใจของเราทุกคน และพร้อมใจกันระลึกเสมอว่า…

 

”พ่อหลวง” ไม่ได้ทรงเสด็จไปไหน

หากแต่ทรงสถิตในใจคนไทย

…ตลอดไป

น้องพุทธรักษา