Green Persona

พบกับน้องกรีน จูเนียร์ ต้นใหม่ 2023

สาวยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่จะมาช่วยฟอกอากาศ

น้องกรีน จูเนียร์ ต้นใหม่ 2023

ประวัติและถิ่นกำเนิด

สำหรับ น้องมาร์เบิล หรือ พลูราชินีหินอ่อน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Epipremnum aureum (Lind. & Andre)Bunting ‘Marble Queen’ จัดอยู่ในวงศ์ ARACEAE ถือได้ว่าเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดมีลักษณ์เฉพาะอยู่ตรงใบที่คล้ายรูปหัวใจ สีคล้ายหินอ่อนแซมอยู่บนสีเขียว ปลูกและดูแลง่ายโตเร็ว แข็งแรง และทนทานต่อสิ่งแวดล้อม จัดว่าเป็นไม้ฟอกอากาศที่คนนิยมมากอีกชนิดหนึ่ง

 

วิธีการดูแลรักษา