Golden City

Golden City

ครั้งนี้ Infinity Design ได้มีโอกาสเข้ามาแนะนำ พร้อมตกแต่งกันที่ Golden City ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ ซึ่งได้มีการตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ และ ผ้าม่านค่ะ