ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

สีวลีศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

ผลงานการตกแต่งบ้าน สีวลี ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า จาก Land & Houses โดยที่ Infinity Design จะตกแต่งสไตล์ Minimalist Style ด้วย “ม่าน (Blinds)” และ “มู่ลี่ (Venetian Blinds)” พร้อมติด “ฟิล์มกรองแสง”