For Green EP.56 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คอยรุตตั๊กวา

Green LearnFor Green EP.56 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คอยรุตตั๊กวา
เว็บคาสิโนออนไลน์สุดร้อนแรง Bk8 เปิดให้บริการใหม่ในไทยแล้ววันนี้!!

For Green EP.56 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คอยรุตตั๊กวา

ในกิจกรรม Infinity Design for Green EP.56 นี้ เราเดินทางไปที่ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา(ลำไทร)” ย่านหนองจอก ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น้อมนำแนว”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในชีวิต, การงาน และให้ประชาชนได้ศึกษา

 

กลับไปหน้าแรกของอัลบั้ม

 

Activities for GREEN

 

 

 


Infinity Design for Green EP.56 เรามาทำกิจกรรมกันที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา(ลำไทร) แห่งนี้อยู่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย โดยน้อมนำแนว”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีไร่นา, บ่อน้ำ, สัตว์ และที่พักอาศัย ไม่ต้องเดือดร้อนใคร ไม่ต้องซื้อกิน และสามารถทำเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนภายนอกได้อีกด้วย

 

ถึงแล้ว @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

ถึงแล้ว @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

 

เมื่อพวกเราทีม Infinity Design เดินทางมาถึงก็รีบเข้าฟังการบรรยาย เพื่อศึกษาหาความรู้ที่มาที่ไปของ ชุมชนคอยรุตตั๊กวา(ลำไทร) และการน้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ โดยคนในพื้นที่ประชากรในหมู่บ้านลำไทรร้อยละ ๙๐ เป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหงส์ เป็นต้น

 

คุณยา วิทยากรหลักของเรา @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

คุณยา วิทยากรหลักของเรา @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

 

พื้นที่ชุมชนคอยรุตตั๊กวา(ลำไทร) นั่นก็คือพื้นที่ทำกินของประชากร ที่แต่ละครอบครัวได้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ และประสบความสำเร็จ มีกินมีใช้ตลอดทั้งปี เหลือก็นำไปขาย จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา(ลำไทร) ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลัง และให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้

 

เศรษฐกิจพอเพียงมีกินมีใช้ทั้งปี @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

เศรษฐกิจพอเพียงมีกินมีใช้ทั้งปี @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

 

เกษตรทฤษฎีใหม่ จะแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

  • ปลูกข้าว จำนวน 3๐ %
  • พืชไร่ พืชสวน จำนวน 3๐ %
  • ขุดสระที่ไว้ใช้บริโภค การเกษตร เลี้ยงปลา จำนวน 3๐ %
  • ที่อยู่อาศัย จำนวน 1๐ %

 

เกษตรทฤษฎีใหม่ @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

เกษตรทฤษฎีใหม่ @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

 

ฐานที่ 1 คุณยา (วิทยากร) ได้พาเราไปพื้นที่บริเวณบ้านประมาณ 1 ไร่ โดยพื้นที่ภายในประกอบด้วย บ้านเรือน, แปลงนา, บ่อน้ำ และแปลงพืชผักสวนครัว ซึ่งในเวลาประกอบอาหารไม่ต้องไปไหนไกล มาเก็บหลังบ้านไปทำอาหารได้เลย นอกจากจะประหยัดแล้ว ยังปลอดสารเคมีอีกด้วย

 

 1 ไร่สร้างสุข พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

1 ไร่สร้างสุข พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

 

ในระหว่างทางที่พวกเราเดินไปฐานที่ 2 บริเวณ 2 ข้างทางมี ลูกเชอร์รี่ (Cherry) และ มะเฟือง (Star Fruit) ลูกดกเต็มต้น รสชาติหวานอมเปรี้ยว ให้เราได้เก็บกินตลอดทาง ได้ทั้งความรู้และอิ่มท้อง

 

เศรษฐกิจพอเพียง @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

เศรษฐกิจพอเพียง @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

 

ต่อมาในฐานที่ 2 เราก็ได้พบกับวิทยากรอีกหนึ่งท่านนั่นคือ คุณวิวัฒน์ สมานตระกูล โดยฐานนี้โดดเด่นเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่าง “หงส์” เป็นสัตว์ปีกที่มีความสง่างาม สามารถขายได้คู่ละ 50,000-150,000 บาท และเป็นที่ต้องการมากทั้งชาวไทยและต่างชาติ ถึงกับต้องจองกันข้ามปีเลยทีเดียว

 

วิทยากรเชี่ยวชาญการเลี้ยงหงส์ @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

วิทยากรเชี่ยวชาญการเลี้ยงหงส์ @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

 

หงส์” ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มนี้มี 3 ชนิด ได้แก่ หงส์ดำ (Cygnus atratus), หงส์ขาวคอดำ (Cygnus melancoryphus) และหงส์ขาว (Cygnus olor) อยู่ง่ายได้ทั้งบนบกและในน้ำ และกินง่ายด้วยเช่น ผักบุ้ง, ผักตบชวา และดอกจอกเป็นต้น แต่เวลาออกไข่จะดุมาก หากเข้าไปแย่งไข่มันจะปกป้องไข่เต็มที่

 

หงส์เลี้ยงไว้รายได้ดี @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

หงส์เลี้ยงไว้รายได้ดี @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

 

จากนั้นเราก็ไปต่อฐานที่ 3 โดยฐานนี้มีเนื้อที่ค่อนข้างกว้าง จัดแบ่งพื้นที่ตามเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกัน มีความโดดเด่นด้วยการปลูกผลไม้แปลกๆ เช่น สับปะรดฉีกตา ทานง่ายไม่ต้องปลอกเปลือก และเพาะมันเทศญี่ปุ่นปลูกทานเอง เพราะปัจจุบันขายแพงขีดละหลายบาท

 

นอกจากนี้ยังเปลี่ยนจากเครื่องสูบน้ำที่ใช้กันทั่วไป มาทำจักรยานปั่นน้ำ เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในแปลงเกษตร ไม่เปลืองค่าไฟ, ได้ออกกำลังกาย และได้ใช้จักรยานเก่าใกล้พังให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

 

จักรยานปั่นน้ำ @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

จักรยานปั่นน้ำ @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

 

จากนั้นเราก็กลับมาทำอาหารแปรรูป “แหนมปลา” กับ “น้ำสมุนไพร” ซึ่งส่วนผสมต่างๆ ได้มาจากแปลงเกษตรบริเวณบ้านและพื้นที่ของเครือญาตินี่เอง ปลูกเอง กินเอง ไม่เสียตังค์สักบาทเลย

 

ทำแหนมปลากับน้ำสมุนไพร @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

ทำแหนมปลากับน้ำสมุนไพร @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

 

กลุ่มที่ 1 ทำ “แหนมปลา” เก็บเกี่ยวความรู้ไปทำให้ครอบครัวกิน ที่ลงมือทำครั้งเดียว แต่สามารถเก็บไว้กินได้อีกหลายมื้อ ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่าย อีกทั้งเมื่อทำเสร็จพี่เขาก็ให้เอากลับไปกินที่บ้านได้ด้วย

 

มาทำแหนมปลากันจ้า @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

มาทำแหนมปลากันจ้า @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

 

ต่อมากลุ่มที่ 2 ทำ “น้ำสมุนไพร” ซึ่งในวันนี้เลือกทำ “น้ำอัญชัน” วิธีการทำง่ายไม่ยุ่งยาก อร่อย ดื่มแล้วสดชื่น และยังมีสรรพคุณอื่นๆ อีกมากมายเช่น สารต้านอนุมูลอิสระในดอกอัญชันช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยแห่งวัย, บำรุงสมอง, ช่วยล้างสารพิษและขับของเสียออกจากร่างกาย, ก้อาการปัสสาวะพิการ และแก้อาการฟกช้ำ เป็นต้น

 

มาทำน้ำสมุนไพรกันจ้า @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

มาทำน้ำสมุนไพรกันจ้า @ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา

 

หลังจากเสร็จกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา แล้ว เราก็เดินทางไปดื่มด่ำธรรมชาติ สูดโอโซนเต็มๆ ที่ “ป่าในกรุง” เดินขึ้น Sky Walk เรียนรู้สังคมพืชต่างๆ ระหว่างทางเดินพร้อมเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ เส้นทางนี้เชื่อมไปยัง หอชมป่า (Observation Tower) สามารถมองเห็นวิวป่าไม้ได้ในบริเวณกว้างอีกด้วย

 

ธรรมชาติในเมืองกรุง @ ป่าในกรุง

ธรรมชาติในเมืองกรุง @ ป่าในกรุง

 

สนใจรับบริการ ติดตั้งผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ ติดต่อวัดพื้นที่ประเมินราคาฟรี! โทร  02-750-2563

 

ติดตามกิจกรรมการเที่ยวสนุก อย่างมีคุณค่า “เพื่อบ้านหลังใหญ่” ในแต่ละเดือน ของพวกเรา… เจ้ามดตัวเล็ก (แต่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรา) กับ กิจกรรม Infinity Design for Green หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดของพวกเราได้ที่ www.InfinityDesign.in.th/ForGreen

บ้านจะสวยได้อย่างไร … ?

ถ้าบ้านหลังใหญ่ยังถูกทำลาย

Infinity design for GREEN


 

 

author avatar
May Content Writer / Creative
อัพเดท Content ด้านการตกแต่งบ้าน และนำเสนอผลงานการตกแต่งบ้านโครงการชั้นนำ ด้วยประสบการณ์ 10 ปี