Contemporary Style – คอนเทมโพรารี่ สไตล์ (ตอนที่ 1)

Contemporary Style – คอนเทมโพรารี่ สไตล์ (ตอนที่ 1)

Contemporary Style - คอนเทมโพรารี่ สไตล์

Contemporary Style (คอนเทมโพรารี่ สไตล์) หมายถึง การตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัย โดยนำเอาสไตล์การตกแต่งต่างๆ อย่างน้อย 2 รูปแบบมาประยุกต์ให้เข้ากันได้อย่างลงตัว มีการใช้หลักในการจัดวาง รูปทรง โทนสี ฯลฯ เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ชื่นชอบการตกแต่งในสมัยต่างๆ แต่ไม่ต้องการนำมาใช้ทั้งหมด คัดเฉพาะบางส่วนที่จำเป็นต่อการใช้สอย หรือตกแต่งเฉพาะส่วน เพื่อให้ได้มาซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก รสสัมผัส ในยุคสมัย หรือสไตล์ที่ชื่นชอบ

นิยมใช้โทนสีโทนอบอุ่น หรือแบบเอิร์ทโทน

นิยมใช้โทนสีโทนอบอุ่น หรือแบบเอิร์ทโทน

คอนเทมโพรารี่ สไตล์ ส่วนใหญ่จะเริ่มจากพื้นฐานความเรียบง่าย หลังจากนั้นจึงเริ่มตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามขึ้น ด้วยของใช้เฟอร์นิเจอร์ หรือของแต่งบ้าน ที่ตรงตามรสนิยมของผู้อยู่อาศัย คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เป็นหลัก อาจจะมีการปรับแต่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ของประดับ หรือข้าวของเครื่องใช้ ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ยังไม่ละทิ้งรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ ความมีเสน่ห์ ของเฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งนั้นๆ

เฟอร์นิเจอร์มีความต่าง แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว

เฟอร์นิเจอร์มีความต่าง แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว

ในการตกแต่งแบบ คอนเทมโพรารี่ สไตล์ นั้นมีความยากอยู่ในความง่าย กล่าวคือ การตกแต่งในสไตล์นี้สามารถประยุกต์ใช้กับการตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ แต่การที่จะทำให้ออกมา สวยงาม ดูดีนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ยิ่งชอบสไตล์การตกแต่งที่เยอะยิ่งจะตกแต่งให้กลมกลืนไปด้วยกันนั้น เป็นเรื่องที่ลำบาก จะไม่เหมือน Post Modern ที่ตกแต่งแบบไม่มีหลักการ และเชื่อมั่นในความคิดของตน

ดังนั้นการตกแต่งแบบ คอนเทมโพรารี่ สไตล์ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศิลปะค่อนข้างมาก เช่น เรื่องโทนสี วัสดุ แสงเงา ฯลฯ ถ้าไม่มีความรู้เหล่านี้ การแต่งห้องให้สวยงามลงตัวนั้น คงเป็นไปได้ยากเลยทีเดียว

Classic Style
Modern Style
Loft Style
Oriental Style
Vintage Style
Post Modern Style
Contemporary Style
Electric Style
Retro Style
Minimal Style
Mix and Match Style
Cottage Style