The Diplomat สาทร

The Diplomat สาทร

เปิดรับความอบอุ่น พร้อมการตกแต่งที่ลงตัว ครั้งนี้ Infinity Design ได้มีโอกาสเข้ามาตกแต่ง กันที่ The Diplomat สาทร ซึ่งมีการตกแต่งด้วยผ้าม่านจีบและมู่ลี่ไม้ค่ะ