Pave รามอินทรา-วงแหวน

PavePave รามอินทรา-วงแหวน

Infinity Design มีผลงานการตกแต่งบ้าน PAVE รามอินทรา-วงแหวน ด้วยผ้าม่านสวยๆ จากแบรนด์ VC และมู่ลี่จากแบรนด์ KC ซึ่งแต่ละจุดจะตกแต่งเป็นแบบไหนกันบ้างมาดูกัน!!