Casa Legend พระราม 5-ราชพฤกษ์

CasaCasa Legend พระราม 5-ราชพฤกษ์

Infinity Design ได้ไปเก็บภาพผลงานการตกแต่งบ้าน Casa Legend พระราม 5-ราชพฤกษ์ มาฝากเพื่อนๆ กัน ซึ่งจะตกแต่งด้วย ผ้าม่าน (Curtain) สีเทา และน้ำตาล มี Texture ทั้งหลัง