ลาดพร้าว 18

ลาดพร้าว 18

สำหรับคอนโด ไลฟ์ (Life) ทีทาง Infinity Design ได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปให้บริการเป็นคอนโดที่อยู่บนถนนลาดพร้าว โดยห้องนี้เป็นห้อง 1 ห้องนอน