Infinity Design for GREEN

Infinity Design for GREEN

จากหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่มักจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่า หรือการปล่อยควันพิษต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุให้ในปัจจุบันเกิดภัยธรรมชาติและปัญหาโลกร้อนต่างๆ ขึ้นมากมาย ทั้งต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ผืนป่า หรืออะไรก็ตามแต่…

 

ถ้าในอนาคตสิ่งเหล่านี้ยังคงถูกเมินเฉยและละเลยจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ สุดท้ายมันคงเป็นเพียงภาพวาดที่ปราศจากการแต่งเติมสีสัน …

Infinity design for GREEN

ทำให้พวกเรา Infinity Design เริ่มหันกลับมาใส่ใจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เราจึงคิดหากิจกรรมดีๆ ที่สามารถช่วยรักษาธรรมชาติให้อยู่กับเราได้นานที่สุด โดยได้เดินทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคในการที่จะทำการอนุรักษ์ ซึ่งนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมของพวกเราอย่าง Infinity design for GREEN ซึ่งมาพร้อมกับแนวคิดหลักของเราที่ว่า …

บ้านจะสวยได้อย่างไร … ?
ถ้าบ้านหลังใหญ่ยังถูกทำลาย

ดูรายละเอียดและกิจกรรมที่เรามุ่งมั่นตั้งใจ ความพยายามไม่ย่อท้อ และความสามัคคีเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ในบ้านหลังใหญ่อีกนานเท่านานได้ที่นี่…