Kith เทพารักษ์-บางบ่อ

Kith เทพารักษ์-บางบ่อ

ผลงานการตกแต่งคอนโด Sena Kith เทพารักษ์-บางบ่อ ในสไตล์ Modern Minimal ในความเรียบง่ายก็แฝงความทันสมัย โดย Infintiy Design จะตกแต่งด้วย "ผ้าม่าน" และ "ม่านม้วน"